fbpx
-- Click QC để hỗ trợ Lục Lọi Meme --
ADVERTISEMENT

Term of Service

1.1 Mô tả .  LUCLOI MEME là một nền tảng trực tuyến và trang web truyền thông xã hội cho phép người dùng tải lên và chia sẻ nội dung do người dùng tạo.  Nó là một nền tảng hàng đầu cho nội dung giải trí với hàng triệu khách truy cập hàng ngày.  Như được sử dụng trong EULA này, Người dùng có nghĩa là bất kỳ người dùng Dịch vụ nào.

 

1.2 Đủ điều kiện .  DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI CHO NGƯỜI DƯỚI TUỔI 13. DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI CHO NGƯỜI DƯỚI TUỔI ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU TUỔI GIỚI HẠN GIỚI HẠN  TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP. Hơn nữa, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc đã được ủy quyền sử dụng Dịch vụ bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn, người ít nhất 18 tuổi và thay mặt bạn tham gia EULA này.  Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một thực thể hoặc tổ chức, thì bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc thực thể hoặc tổ chức đó với EULA này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi EULA này thay mặt cho thực thể hoặc tổ chức đó.

 

1.3 Thay đổi .  Vì Dịch vụ có thể trải qua các thay đổi theo thời gian, chúng tôi cần quyền sửa đổi EULA này để phù hợp với các chức năng thay đổi của Dịch vụ.  Do đó, bạn đồng ý rằng LUCLOI MEME có thể thay đổi EULA này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước ngoài việc đăng EULA cập nhật lên trang web LUCLOI MEME hoặc trong Ứng dụng của chúng tôi.  LUCLOI MEME sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo trước khi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào và có thể yêu cầu bạn sau đó thực hiện một thỏa thuận xác nhận hành động khẳng định với EULA đã sửa đổi trước khi tiếp tục truy cập Dịch vụ.  Bạn có thể đọc một bản sao hiện tại, hiệu quả của EULA này bất cứ lúc nào tại https://Lucloi.vn/termofservice/ .  EULA sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm đăng trên Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ sau thời gian đó sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với EULA đã sửa đổi.  Nếu bất kỳ thay đổi nào đối với EULA này không được bạn chấp nhận, thì biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ.  Mặc dù các câu trước của Phần 1.3 này, không có sửa đổi nào đối với EULA này sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp giữa bạn và LUCLOI MEME phát sinh trước ngày sửa đổi có hiệu lực.

 

1.4 Cân nhắc .  LUCLOI MEME hiện cung cấp cho bạn quyền truy cập Dịch vụ miễn phí.  Đổi lại để được hưởng quyền truy cập miễn phí này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng LUCLOI MEME có thể tạo doanh thu (bao gồm, bằng cách ví dụ và không giới hạn, thông qua việc bán quảng cáo và tài trợ, và cấp phép cho Nội dung người dùng của bạn), tăng thiện chí hoặc tăng giá trị của LUCLOI MEME từ việc bạn sử dụng Dịch vụ và bạn sẽ không có quyền chia sẻ bất kỳ khoản thu nào, thiện chí hoặc giá trị nào.  LUCLOI MEME theo quyết định riêng của mình cuối cùng có thể tính phí cho bạn để truy cập các tính năng nhất định trên Dịch vụ.  LUCLOI MEME sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào như vậy trước khi chúng có hiệu lực.  Ngay cả khi chúng tôi tính phí cho việc sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không có quyền chia sẻ doanh thu mà chúng tôi tính cho bạn hoặc Người dùng khác hoặc chia sẻ bất kỳ thiện chí hoặc giá trị nào được tạo.

 

  1.5 Chính sách bảo mật .  Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn cũng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của LUCLOI MEME tại đây , các điều khoản và điều kiện được kết hợp ở đây trong tài liệu tham khảo.

 

  1.6 Thẩm quyền .  Dịch vụ được kiểm soát và vận hành bởi LUCLOI MEME từ các văn phòng của mình tại Hồng Kông.  LUCLOI MEME không tuyên bố rằng các tài liệu trên Dịch vụ là phù hợp, hợp pháp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ địa điểm nào khác ngoài Hồng Kông.  Những người chọn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các địa điểm bên ngoài Hồng Kông, tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.  Truy cập Dịch vụ từ các khu vực pháp lý nơi nội dung hoặc thực tiễn của Dịch vụ là bất hợp pháp, trái phép hoặc bị phạt đều bị nghiêm cấm.

 

1.7 Dịch vụ di động .  Dịch vụ sẽ có thể truy cập thông qua điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị không dây khác (gọi chung là Dịch vụ di động trực tuyến ).  Tin nhắn, dữ liệu thông thường, dữ liệu và các mức giá và phí khác sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ di động.  Ngoài ra, việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng một số Dịch vụ di động nhất định có thể bị nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn cấm hoặc hạn chế và không phải tất cả các Dịch vụ di động đều có thể hoạt động với tất cả các nhà mạng hoặc thiết bị.  Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ di động của mình để xác định xem Dịch vụ di động có khả dụng cho (các) thiết bị di động của bạn hay không, những hạn chế nào, nếu có, có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ di động của bạn và chúng sẽ có bao nhiêu chi phí cho bạn.  Tuy nhiên, tất cả việc sử dụng Dịch vụ và Dịch vụ Di động có liên quan phải tuân theo EULA này.

 

1.8 Điều khoản bổ sung .  LUCLOI MEME có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và / hoặc chính sách bổ sung mà nó cung cấp cho bạn theo thời gian liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ ( Điều khoản bổ sung của điều khoản ), bao gồm Quy tắc LUCLOI MEME .  Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Điều khoản bổ sung, các Điều khoản bổ sung này được kết hợp và tuân theo EULA này và EULA này sẽ kiểm soát trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với Điều khoản bổ sung trong phạm vi của xung đột hoặc không nhất quán, trừ khi Điều khoản bổ sung rõ ràng thay thế một thuật ngữ trong EULA này.

 

1.9 Thể loại cuộc thi vui .  Bằng cách đăng ký, tham gia, gửi Nội dung người dùng liên quan đến hoặc tham gia cuộc thi LUCLOI MEME Fun Off , bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu và, như một điều kiện để bạn tham gia cuộc thi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi LUCLOI MEME Fun Off Rules Rules nằm ở đây ( Quy tắc nội dung trực tuyến ).  Thể lệ cuộc thi được kết hợp bởi tài liệu tham khảo này và tạo thành một phần của EULA này.  Trong phạm vi có mâu thuẫn giữa Thể lệ cuộc thi và EULA này, Thể lệ cuộc thi sẽ chi phối.

 

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.